Imprint

Juridische informatie
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Schoutteet Trucks bvba niet garanderen dat deze informatie juist, volledig en correct is. Schoutteet Trucks bvba kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Schoutteet Trucks bvba sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Deze website www.schoutteet.com en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U kan de teksten afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Schoutteet Trucks bvba. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is

Schoutteet Trucks BVBA
Bedrijfsvoertuigen en Bouwmachines
Brugsesteenweg 213
8460 Roksem (Oudenburg) België
 
Telefoon: +32 (0) 50 / 81 35 83
Telefax: +32 (0) 50 / 81 20 78
E-mail: info(at)schoutteet.com
 
Ondernemingsnr : BE0890.658.651
BTW nr : 0890.658.651

De samensteller van deze website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die door het aanklikken van externe koppelingen op deze pagina’s worden opgeroepen.

Informatie over gegevensbescherming
Voorzover de Webmaster van deze pagina’s hierop invloed kan uitoefenen, worden de gegevens over het gebruik van deze pagina’s verwerkt en opgeslagen.

Onze webpagina’s worden gehost door Two S GmbH. In de servers van Two S GmbH worden log-bestanden over de bezoekerstoegang tot onze pagina’s bijgehouden. In het bijzonder worden geregistreerd: vaste of dynamische IP-adressen van de gebruikers, opgeroepen pagina’s, browsertype, referrer-adressen, toegangsdatum en -tijd.

De webmaster van deze pagina’s kan deze gegevens in de server van Two S GmbH oproepen. De gegevens in de log-bestanden worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. De gebruiker wordt - tenzij de wet dit voorschrijft - niet geïdentificeerd.

Voorzover op deze pagina’s persoonsgerelateerde gegevens (naam, adres, e-mail, tel. nr. etc.) van bezoekers worden verkregen, worden deze uit vrije wil aan ons verstrekt. De op deze wijze verkregen gegevens worden niet aan derden overgedragen en dienen eveneens uitsluitend voor statistische doeleinden, voorzover ze niet uitdrukkelijk voor een ander doel zijn opgevraagd en verstrekt.

Vormgeving, serverbeheer, platform & ontwikkeling
Two S GmbH
Hamburger Str. 8a
27419 Sittensen
Tel: +49 (0) 42 82 / 5944-0
Fax: +49 (0) 42 82 / 594429
E-mail: info(at)twos.de
Internet: www.twos.de

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die in uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van de manier waarop de website door u en anderen gebruikt wordt. De in de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. In geval van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de websitebeheerder te verschaffen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html of op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp()” is uitgebreid om een geanonimiseerde inwinning van IP-adressen te waarborgen (m.b.v. de zgn. IP-masking) . Buitendien gebruiken we Google Analytics om gegevens uit AdWords en de DoubleClick-Cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dit middels de beheerder van advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deactiveren.

Design, Programmierung und Serverbetrieb