+32 (0) 50 / 81 35 83 | info@schoutteet.com

Afdruk

Wettelijke informatie
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Door veranderende wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, fouten of andere onvolkomenheden optreden in de informatie die op deze website wordt verstrekt.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch of ander professioneel advies. Daarom mag geen actie worden ondernomen op basis van deze informatie zonder voorafgaand professioneel advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Schoutteet Trucks bvba niet garanderen dat deze informatie juist, volledig en nauwkeurig is. Schoutteet Trucks bvba kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website, uit het vertrouwen op deze informatie of uit handelingen verricht op basis van deze informatie, tenzij er sprake is van opzet of een daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Schoutteet Trucks bvba.

Deze website www.schoutteet.com en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de teksten afdrukken voor privégebruik; verspreiding kan enkel met toestemming van Schoutteet Trucks bvba. U mag citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U mag de tekst reproduceren op voorwaarde dat u steeds de authentieke bron vermeldt, behalve voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet is toegestaan.

Schoutteet Trucks BV
Bedrijfsvoertuigen en bouwmachines
Brugsesteenweg 211
8460 Roksem (Oudenburg) België
 
Telefoon: +32 (0) 50 / 81 35 83
Fax: +32 (0) 50 / 81 20 78
E-mail: info(at)schoutteet.com
 
Bedrijfsnummer: BE0890.658.651
BTW-nummer: 0890.658.651

De maker van deze website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die toegankelijk is door te klikken op externe links op deze pagina's.

Informatie over gegevensbescherming
Voor zover de webmaster van deze pagina's hierop invloed kan uitoefenen, worden gegevens over het gebruik van deze pagina's verwerkt en opgeslagen.

Onze websites worden gehost door Two S GmbH. Op de servers van Two S GmbH worden logbestanden bijgehouden over de toegang van bezoekers tot onze pagina's. In het bijzonder worden geregistreerd: vaste of dynamische IP-adressen van gebruikers, geraadpleegde pagina's, browsertype, referreradressen, datum en tijd van toegang.

De webmaster van deze pagina's heeft toegang tot deze gegevens op de server van Two S GmbH.De gegevens in de logbestanden worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden.De gebruiker wordt niet geïdentificeerd, tenzij vereist door de wet.

Voor zover op deze pagina's persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden verzameld van bezoekers, gebeurt dit op vrijwillige basis en worden de aldus verkregen gegevens niet doorgegeven aan derden en eveneens uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, tenzij uitdrukkelijk gevraagd en beschikbaar gesteld voor een ander doel.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.De in de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op www.google.com/analytics/terms/de.html of op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.Wir. Houd er rekening mee dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp()" om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking). we gebruiken Google Analytics ook om gegevens van AdWords en de DoubleClick-cookie te evalueren voor statistische doeleinden. als u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen via de Ads Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Ontwerp, programmering en werking van de server